Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija
Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija

Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija

Kardiovaskularna rehabilitacija timski je postupak koji se interdisciplinarnim i transdisciplinarnim pristupom zdravstvenih djelatnika u specijaliziranim bolničkim ili ambulantnim centrima provodi kao dio kardiološkog liječenja bolesnika. Istodobno provedeni kardiovaskularni trening pod nadzorom kardiologa uz telemetrijsko monitoriranje elektrokardiograma, cjelovita neinvazivna dijagnostička obrada, psihodijagnostika i savjetovanje psihologa, terapijska edukacija te nefarmakološke mjere uz uobičajeno medikamentno liječenje čine neodvojive sastavnice programa kardiovaskularne rehabilitacije. Donosimo članak iz časopisa Cardiologia Croatica (broj za siječanj-veljaču 2015. godine) koji prikazuje organizaciju rada ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije u Republici Hrvatskoj. Radi se o učinkovitom, sigurnom, individualno prilagodljivom i ekonomski isplativom postupku koji smanjuje smrtnost, povećava funkcionalni kapacitet, vraća radnu sposobnost i poboljšava kvalitetu života. 

IZABRANI STRUČNI RADOVI DJELATNIKA POLIKLINIKE O KARDIOVASKULARNOJ REHABILITACIJI

Mario Ivanuša, Kristina Narančić Skorić, Srećka Glavaš Vražić, Dubravka Kruhek Leontić, Marija Heinrich, Lidija Mažuran Brkljačić, Gabrijela Ćurić, Goran Krstačić.

  Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Hrvatskoj.
  Cardiol Croat. 2015;10(1-2):28-42.
  DOI:  http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.28

Ivanuša M. Personalizirana ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija: put za povratak joie de vivre. Cardiol Croat. 2018;13(11-12):422-423. https://doi.org/10.15836/ccar2018.422

Ivanuša M. Sekundarna prevencija nakon akutnog infarkta miokarda: važnost kardiovaskularne rehabilitacije i farmakološkog liječenja. Medicus. 2015;25(2):127-131. http://hrcak.srce.hr/file/217744

Glavaš Vražić S, Ivanuša M. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija u Zagrebu. Fiz rehabil med. 2016;28(1-2):254-255. http://hrcak.srce.hr/file/241162

Ivanuša M. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija i fizikalna terapija kardiovaskularnog bolesnika: razlike i sličnosti. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):496-497. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.496

Heinrich M, Galez Janevski K, Ćurić G, Ivanuša M. Uloga medicinske sestre u timu kardiovaskularne rehabilitacije. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):544-545. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.544

Muminović Ž, Brkljačić Mažuran L, Dražić-Balov J, Glavaš Vražić S, Ivanuša M. Aktivan sam, dakle jesam: fizioterapijske intervencije u kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):548-549. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.548

Ćurić G, Heinrich M, Ivanuša M Koju ulogu ima radna terapija u programu kardiovaskularne rehabilitacije? Cardiol Croat. 2016;11(10-11):546-547. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.546

Kruhek Leontić D, Ivanuša M. Upotpunjena psihološka skrb za kardiovaskularne bolesnike na ambulantnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):498. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.498

Ivanuša M, Ćurić G, Kruhek Leontić D, Katušić A, Drmić S. Primjena receptivne muzikoterapije kod bolesnika uključenih u ambulantnu kardiovaskularnu rehabilitaciju: početna iskustva. Cardiol Croat. 2018;13(11-12):420-421. https://doi.org/10.15836/ccar2018.420

Katušić A, Burić K, Ivanuša M. Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije. Medicus. 2020;29(1):137-42. https://hrcak.srce.hr/file/337776

ZA BOLESNIKE

Kardiovaskularna rehabilitacija u doba korone i potresa - Link

Za pacijente uključene u program ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije i program organizirane skupne tjelovježbe donosimo informacije, upute i preporuke:

Raspored predavanja i radionica za bolesnike na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji (veljača - lipanj 2020.) - pdf

 • Uputa za medicinsku gimnastiku u dvorani – pdf
 • Brinem o svom srcu – ambulantna rehabilitacija  – pdf
 • Brinem o svom srcu – koronarna bolest srca – pdf
 • Važnost pravilnog i redovitog mjerenja arterijskog tlaka – pdf
 • Uputstva i preporuke za pacijente na oralnoj antikoagulantnoj terapiji – pdf
 • Brinem o svom zdravlju – sol – pdf
 • Brinem o svom zdravlju – pravilno držanje – pdf

 • Informacijska knjižica “Prebolio sam infarkt miokarda, što sad? - pdf
 • Informacijska knjižica “Kako prepoznati, liječiti i spriječiti infarkt miokarda? Čuvam svoj stent” - www.kardio.hr
 • Informacijska knjižica "Život nakon PCI" - www.kardio.hr
 • Noč M, Radšel P. Vi imate pitanje? Mi imamo odgovor – najčešća pitanja o bolesnika o srčanom udaru, koronarografiji i perkutanoj koronarnoj intervenciji. Hrvatsko kardiološko društvo, Radna skupina za akutni koronarni sindrom. - link na članak
 • Peršić V. Vaše srce. Priručnik za bolesnike s bolestima srca i krvnih žila. - pdf

UPUTE NA ENGLESKOM JEZIKU

KORISNE UPUTE I ČLANCI

 • Belović B. Što jesti kod visokog krvnog tlaka. Karlovačka županija, 2013. - link na članak
 • Benko S, Jurinić A, Šikić J, Galić E, Šatalić Z, Mihovec M. Život nakon kardiološkog incidenta. - pdf
 • Krstačić G. Pušenje i krvožilne bolesti. U: Popović-Grle S, Krstačić G, (ur.) Kako i zašto prestati pušiti. Zagreb, Čvor d.o.o. Bjelovar, 2011:53-57. - pdf

 • Pravilna prehrana (2/2022.) - pdf - 968 kB
 • Redovita tjelovježba (2/2022.) - pdf - 605 kB
 • Stres (2/2022.) - pdf - 969 kB
 • Prestanak pušenja (2/2022.) - pdf - 845 kB
 • Ateroskleroza - pdf
 • Ergometrija - pdf
 • Ultrazvuk srca - pdf
 • Arterijska hipertenzija - pdf
 • Koronarna bolest srca - pdf
 • Artimije - pdf
 • Rizici i posljedice pretilosti  - pdf
 • Tjelesna aktivnost i prekomjerna tjelesna težina - pdf
 • Utjecaj stresa na razvoj bolesti - pdf
 • Kako prestati pušiti - pdf
 • Savjeti za poboljšanje prehrane kod hiperlipidemija - pdf
 • Kako zaštititi svoje srce - postoji li razlika kod žena i muškaraca (GenCAD project) - pdf
 • Prehrana nakon infarkta miokarda - pdf
 • Spolni život nakon infarkta miokarda - pdf
 • Tjelesna aktivnost nakon infarkta miokarda - pdf
 • Rizik ponavljanja infarkta - pdf
 • Plakat Svjetski dan hipertenzije - pdf
 • Hipertenzija edukativna knjižica HDH - pdf
 • Manje soli, više zdravlja HDH - pdf
 • Hipertenzija brošura HZJZ - pdf
 • Zdravlje srca HZJZ - pdf
 • Moždani udar HZJZ - pdf

 • Lakušić N, Baborski F, Cerovec D, i sur. Mjesto i uloga kardiološke rehabilitacije u suvremenoj kardiologiji. Liječ Vjesn. 2005;127:86-88. - doc
 • Jonke V, Jembrek-Gostović M, Heim I. Ambulantna rehabilitacija srčanih bolesnika. Knjiga sažetaka znanstvenog skupa "Kardiovaskularno zdravlje. Javnozdravstveni aspekti sekundarne prevencije i rehabilitacije." - pdf
 • Peršić V. Rehabilitacija kardiovaskularnog bolesnika. Medix. 2010;16(89/90):85-86. - pdf
 • Peršić V, Boban M, Laškarin G i sur. Suvremeni programi kardiološke rehabilitacije u globalnom bremenu kardiovaskularnih bolesti. Medicina Flumensis. 2012;48(4):395-402. - pdf
 • Peršić V. Tjelesna je aktivnost lijek i za srčano zatajivanje. Medicus. 2016;25(2):235-242. http://hrcak.srce.hr/file/250832
 • Mišigoj-Duraković M, Sorić M, Duraković Z. Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji srčanožilnih bolesti. Arh Hig Rada Toksikol. 2012;63(Supplement 3):13-22. - pdf
 • Metabolička vrijednosti različitih aktivnosti – MET. Narodni zdravstveni list - pdf
 • Štefanac S. Radna terapija kod osoba oboljelih od srčanožilnih bolesti. Cardiol Croat. 2011¸;6(11):303-8. - pdf
 • Bulj N, Nikolić Heitzler V. Antiagregacijska terapija i stomatološki postupci u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cardiol Croat. 2012;7(1-2):39-41. - pdf
 • Hrvatsko izdanje Sažete smjernice Europskog kardiološkog društva/Europskog društva za aterosklerozu za liječenje dislipidemija. - pdf
 • Reiner Ž. Po čemu se nove Europske smjernice o prevenciji kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi razlikuju od prethodnih? Cardiol Croat. 2012;7(11-12):310-315. - pdf
 • Magaš S. Dijabetes i koronarna bolest srca: važnost regulacije glikemije. Cardiol Croat. 2012;7(1-2):27-32. - pdf
 • Metelko Ž. Tjelesna aktivnost u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji metaboličkoga sindroma. Arh Hig Rada Toksikol. 2012;63(Supplement 3):23-32.
 • Šikić Vagić J. Psihosocijalne karakteristike kao čimbenici rizika i prediktori razvoja koronarne bolesti srca. Cardiol Croat. 2012;7(11-12):295-298. - pdf 

VAŽNIJI RADOVI DJELATNIKA POLIKLINIKE IZ PODRUČJA PREVENCIJE I REHABILITACIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

 • Muminović Ž, Ivanuša M. Cardiovascular rehabilitation dose for patients after their first myocardial infarction. Cardiol Croat. 2022;17(9-10):336. https://doi.org/10.15836/ccar2022.336
 • Heinrich M, Stošić R, Galez Janevski K. Nursing diagnoses and nursing documentation in patients undergoing outpatient cardiovascular rehabiltation. Cardiol Croat. 2022;17(9-10):332. https://doi.org/10.15836/ccar2022.332
 • Ivanuša M, Kralj V, Olivari M. Analiza vremenskih nizova smrtnosti i bolničkog otpusta od akutnog infarkta miokarda u Hrvatskoj. Cardiol Croat. 2018;13(11-12):458-459. https://doi.org/10.15836/ccar2018.45
 • Krstačić G, Krstačić A. mZdravlje: suvremeni način praćenja zdravstvenog stanja i rada srca. Cardiol Croat. 2018;13(11-12):460. https://doi.org/10.15836/ccar2018.460
 • Muminović Ž, Ivanuša M. Tjelesna je aktivnost put ka zdravlju. Cardiol Croat. 2018;13(11-12):484-485. https://doi.org/10.15836/ccar2018.484
 • Tuzla M, Čerkez Habek J, Ivanuša M, Kruhek Leontić D, Hrstić N, Krstačić G. Psihološki problemi bolesnika uključenih u program ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije. Cardiol Croat. 2018;13(11-12):489-490. https://doi.org/10.15836/ccar2018.489
 • Narančić Skorić K, Ivanuša M, Dražić-Balov J, Muminović Ž. Ambulantna kardiovaskularna rehabilitacija nakon operacije aortne valvule: hrvatsko iskustvo. Cardiol Croat. 2016;11(12):628-629. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.628
 • Dražić-Balov J, Muminović Ž, Ćurić G, Narančić Skorić K, Ivanuša M. Fizioterapijske intervencije u ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji kod bolesnika s operiranom aortnom valvulom. Cardiol Croat. 2016;11(12):630-631. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.630
 • Tuzla M, Ivanuša M, Muminović Ž, Kruhek Leontić D. Probir anksioznosti i depresivnosti ljestvicom hospitalne anksioznosti i depresivnosti na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):550-551. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.550
 • Ivanuša M. Kontrola dislipidemije u bolesnika na ambulantnoj kardiovaskularnoj rehabilitaciji. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):494-495. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.494
 • Ivanuša M, Hrstić N, Krstačić G, Portolan Pajić I. Slučaj pogađa vlasnika: još jedan primjer probira kardiovaskularnog rizika. Cardiol Croat. 2016;11(10-11):492-493. DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.492
 • Hrstić N, Krstačić G, Heinrich M, Ivanuša M. Prevencija kardiovaskularnih bolesti: primjeri dobre prakse iz Poliklinike Srčana. U: Knjiga sažetaka 1. konferencije zdravstvenih profesija; 2016 Apr 28-29; Opatija, Croatia. Zagreb (Croatia): Zdravstveno veleučilište; 2016. str. 46. https://bib.irb.hr/datoteka/814918.zbornik_Opatija_2016.pdf
 • Ivanuša M, Kralj V, Heim I, Ivanuša Z. Kako je obuzdana smrtnost od akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj. Radovi zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru. 2015;9:31-45. http://hrcak.srce.hr/file/240571
 • Ivanuša M, Škerk V, Heinrich M, Hrstić N, Krstačić G, Portolan Pajić I. Quo vadis, prevencija kroničnih nezaraznih bolesti? Novi primjer iz Zagreba. Cardiol Croat. 2015;10(11-12):274-282. - pdf
 • Heim I, Kruhek Leontić D. Hrvatski javnozdravstveni prioriteti – Kardiovaskularne bolesti. U: Puntarić D, Ropac D, Jurčević Savičević A i sur. (ur). Javno zdravstvo. Medicinska naklada, Zagreb, 2015. str. 112-126.
 • Krstačić G, Ivanuša M, Škerk V. Učestalost čimbenika kardiovaskularnog rizika u sudionika javnozdravstvene akcije povodom Svjetskog dana srca 2014. u Zagrebu. Cardiol Croat. 2014; 9(11-12): 558-562. - pdf
 • Heim I. The comparison between in-hospital and out-of-hospital death from acute coronary syndrome in the city of Zagreb. Cardiol Croat. 2014;9(5-6):162-163. - pdf
 • Heim I, Ivanuša M. Sezonska raspodjela akutnog koronarnog sindroma – Registar akutnog koronarnog sindroma za Grad Zagreb. Cardiol Croat. 2014;9(9-10):337-338. - pdf
 • Peršić M, Miletić B, Boban M i sur. Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija: gdje smo i kuda idemo? Cardiol Croat. 2012;7(5-6):158-169. - pdf
 • Jembrek-Gostović M. Razvoj prevencije i ambulantne rehabilitacije kardiovaskularnih bolesnika u Zagrebu. Cardiol Croat. 2012;7(5-6):170-172. - pdf
 • Heim I, Leontić Kruhek D, Jonke V, Romčević M, Jembrek-Gostović M, Henezi I. Patients in cardiac rehabilitation programme--where we were in 1999 and where 10 years later. Coll Antropol. 2012 Jan;36 Suppl 1:59-63. - pdf
 • Jembrek-Gostović M. Iz povijesti kardiologije u Zagrebu. Cardiol Croat. 2010;5(12):320. - pdf
 • Romčević M. Ambulantna kardijalna rehabilitacija djelotvorna je i u osoba starije životne dobi. Cardiol Croat. 2010;5(7):88-90. - pdf

Cjelovita bibliografija djelatnika Poliklinike dostupna je na www.srcana.hr/hr/bibliografija/

Stranica je ažurirana 13. prosinca 2018. godine

 • Radno vrijeme

  DRAŠKOVIĆEVA
  • Od ponedjeljka do četvrtka
   07:00 - 19:00
  • Petak
   07:00 - 16:00
  • Subota - Nedjelja
   Ne radimo
  • Prijem pacijenata za narudžbe pregleda i dijagnostičkih pretraga je od 07:00 - 14:00 ili putem mail-a: narucivanje.draskoviceva@srcana.hr
   Nakon 14h primamo samo prethodno naručene bolesnike
 • O nama

  Ustanova je započela djelovati 1950. godine na lokaciji Draškovićeva 13 kao Dispanzer za bolesti srca, a kasnije kao "Stanica za bolesti srca" grada Zagreba. 1961. godine ulazi u sastav Zavoda za zaštitu zdravlja grada…

  Kontakt O nama
 • Radno vrijeme

  SIGET
  • Od ponedjeljka do petka
   07:00 - 15:00
  • Subota - Nedjelja
   Ne radimo
  • Prijem pacijenata za narudžbe pregleda, snimanje EKG-a i ostalih dijagnostičkih pretraga je od 09:00 - 11:00 ili putem mail-a: narucivanje.siget@srcana.hr

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (engl. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »